Vogelgedrag in beeld

Badderen

 Visdief badderen 

Baltsen

Kluten die baltsen

 Foerageren

Rusten

 Gele Kwikstaart rust even uit

Dreigen

Kluut verjaagd Bontbekplevier

 Vliegen

Zingen

Rietgors

Bidden

 Vechten

Kokmeeuwen in gevecht

Voederen

 Visdief geef jong een visje

  Veren schudden

Grote Stern schut zijn veren

 Bijzonder gedrag

Kluut brengt eierschaal weg van nest

Paren

 

 

Poetsen

Tureluur poetsen

 Drinken

 

Houtduif aan het drinken