top of page
Blog Texel

Blog Texel vogeleiland

Elk voorjaar ben ik op Texel.

In dit beeldverslag wat ik hieronder zal laten zien, deel ik graag mijn vogelfotografie Texel ervaringen met jullie. Ik sta steevast op de camping op Texel, al vanaf 2012. Zo krijg ik al jaren steeds meer ervaring en fotokansen. In de loop der jaren heb ik ontzettend veel verschillende vogels kunnen fotograferen, vandaar da ik gekozen heb voor meerdere pagina's!

Klik op foto voor een weergave op 100 % formaat.

Vogelfotografie Texel. Dwergstern aan het 'bidden' met achtergrond waddendijk.
Vogelfotografie Texel. Zilverplevier.
 Vogelfotografie Texel. Grutto jong zoekt vangt vliegjes.
Vogelfotografie Texel. Een net geboren Bontbekplevier moet zelfstandig voedsel zoeken.
 Vogelfotografie Texel. Grutto jong zoekt vangt vliegjes.
Vogelfotografie Texel. Een volwassen Bontbekplevier houdt zijn jongen op afstand in de gaten.
Vogelfotografie Texel. Een net geboren Bontbekplevier moet zelfstandig voedsel zoeken.
Vogelfotografie Texel. Een net geboren Bontbekplevier moet zelfstandig voedsel zoeken.
Vogelfotografie Texel. Rosse Grutto aan het foerageren.
Vogelfotografie Texel. Rosse Grutto aan het foerageren.
Vogelfotografie Texel. Lepelaar aan het foeragren.
Vogelfotografie Texel. Klutenfamilie met het late tegenlicht.
Vogelfotografie Texel. Vluchtfoto Rosse Grutto.
Het jong is geboren en dircect wordt de eierschaal weggebracht voor roofvogels.
Vogelfotografie Texel. Blauwborst met prooi.
Vogelfotografie Texel. Gele Kwikstaart in tulpenveld.
Vogelfotografie Texel. Vluchtfoto Bruine Kiekendief
Vogelfotografie Texel. Bruine Kiekendief zittend fotograferen is geluk hebben.
Vogelfotografie Texel. Roodborsttapuit
Rietgors
Witte Kwikstaart
Vogelfotografie Texel. Kneu
Vogelfotografie Texel. Heggenmus
Vogelfotografie Texel. Kneu vrouwtje.
Vogelfotografie Texel. Lepelaar
Vogelfotografie Texel. Graspieper
Lepelaar
Vogelfotografie Texel. Zwarte Roodstaart.
Vogelfotografie Texel. Vluchtfoto Nijlgans.
Vogelfotografie Texel. Tapuit kun je altijd in de duinen spotten.
Vogelfotografie Texel. Stormmeeuw
Vogelfotografie Texel. Fazant
Vogelfotografie Texel. Vluchtfoto Wulp.
Vogelfotografie Texel. Grutto in een bloemrijk weiland.
Vogelfotografie Texel. Winterkoning
Vogelfotografie Texel. Tureluur.
Vogelfotografie Texel. Sperwer.
Vogelfotografie Texel. Beflijster is goed te spottten in de duinen.
Vogelfotografie Texel. Fitis.
bottom of page