top of page

Birds in flight Photography

Birds in flight

Vogels in vlucht fotograferen is de grote uitdaging van vogelfotografie.

Voor mij persoonlijk geeft het fotograferen van vogels in vlucht een extra dimensie aan mijn vogelfotografie. Voortdurend wordt dan een beroep gedaan op concentratie, alertheid en persoonlijke vaardigheden. Je krijgt meestal geen tweede kans, dus moet het gelijk goed zijn. Bij het succesvol vastleggen van een actiefoto is de voldoening groot, omdat de moeilijkheidsgraad hoger licht dan een vogel fotograferen die even op een takje zit.

Hoe ik het doe?
Ik probeer altijd de zon en de wind in de rug te hebben als ik met vogelfotografie bezig ben.

Meestal heb ik een diafragma van f/4 tot  max. 8. De sluitersnelheid liefst zo hoog mogelijk. De ISO-waarde stel ik meestal rond de 800 in. Ik trek de camera in de meeste gevallen mee met de vluchtrichting en probeer dan iets voor de kop van de vogel af te drukken. Camera ingesteld op continu autofocus en scherpstellen met AF-on knop. Ik gebruik meestal 153 scherpstelpunten of groep dynamisch veld-AF-C.  (Nkon D5 en Nikon 850.)

Ik werk meestal in de M-stand voor optimale belichting.

 

 

Klik op foto voor een weergave op 100 % formaat. 

Vogelfotografie, Velduil
Vogelfotografie, Velduil
Vogelfotografie Birds in flight Grauwe Kiekendief.
Vogelfotografie Birds in flight Grauwe Kiekendief.
Vogelfotografie Bird in flight Havik.
Vogelfotografie Bird in flight Havik.
Vogelfotografie Bird in flight Havikarend.
Vogelfotografie Bird in flight Havikarend.
Vogelfotografie Bird in flight Buizerd.
Vogelfotografie Bird in flight Buizerd
Vogelfotografie Bird in flight Grijze Wouw.
Vogelfotografie Bird in flight Grijze Wouw.
Vogelfotografie Bird in flight Torenvalk.
Vogelfotografie Bird in flight Afrikaanse Zeearend.
Vogelfotografie Bird in flight Afrikaanse Zeearend.
Vogelfotografie Bird in flight Visarend.
Vogelfotografie Bird in flight Visarend.
Vogelfotografie Bird in flight Visarend Havik.
Vogelfotografie Birds in flight Kaalkopkiekendief.
Vogelfotografie Birds in flight Kaalkopkiekendief.
Vogelfotografie Bird in fligt Blauwe Kiekendief.
Vogelfotografie Bird in fligt Blauwe Kiekendief.
Vogelfotografie Bird in flight Boomvalk.
Vogelfotografie Bird in flight Bateleur.
Vogelfotografie Bird in flight Bruine Kiekendief.
Vogelfotografie Bird in flight Bruine Kiekendief.
Vogelfotografie Bird in flight Kleine Torenvalk.
Vogelfotografie Bird in flight Kleine Torenvalk
Vogelfotografie Bird in flight Afrikaanse Kuifarend.
Vogelfotografie Bird in flight Afrikaanse Kuifarend
Vogelfotografie Bird in flight Vechtarend.
Vogelfotografie Bird in flight Vechtarend.
Vogelfotografie Bird in flight Zeearend.
Vogelfotografie Bird in flight Zeearend.
Vogelfotografie Bird in flight Zwarte Wouw.
Vogelfotografie Bird in flight Rode Wouw.
Vogelfotografie Birds in flight Velduil.
Vogelfotografie Birds in flight Velduil.
Vogelfotografie Birds in flight Steenuil.
Vogelfotografie Birds in flight Steenuil.
Vogelfotografie Birds in flight Vale Gier.
Vogelfotografie Birds in flight Vale Gier.
Vogelfotografie Birds in flight Vale Gier.
Vogelfotografie Birds in flight Vale Gier.
Vogelfotografie Bird in flight Appelvink.
Vogelfotografie Bird in flight Boomklever.
Vogelfotografie Bird in flight Groenling.
Vogelfotografie Bird in flight Roodborst.
Vogelfotografie Bird in flight Zwarte Mees.
Vogelfotografie Bird in flight Huismus.
Vogelfotografie Bird in flight Witte Kwikstaart.
Vogelfotografie Bird in flight Koolmees.
Vogelfotografie Bird in flight Bijeneter.
Vogelfotografie Bird in flight Hop.
Vogelfotografie Bird in flight IJsvogel.
Vogelfotografie Bird in flight Kleine Klapekster.
Vogelfotografie Bird in flight Zeekoet.
Vogelfotografie Bird in flight Jan van Gent.
Vogelfotografie Bird in flight Noordse Stormvogel.
Vogelfotografie Bird in flight Papegaaiduiker.
Vogelfotografie Bird in flight Afrikaanse Reuzen IJsvogel.
Vogelfotografie Bird in flight Bonte IJsvogel.
Vogelfotografie Bird in flight Roodsnavelossenpikker.
Vogelfotografie Bird in flight Raaf.
Vogelfotografie Bird in flight Kraanvogel.
Vogelfotografie Bird in flight Kraanvogels.
Vogelfotografie Bird in flight Watergriel.
Vogelfotografie Bird in flight Iberische-Klapekster
Vogelfotografie Birds in flight Watersnip.
Vogelfotografie Bird in flight Goudplevier.
Vogelfotografie Bird in flight Karmijnrode Bijeneter.
Vogelfotografie Bird in flight Karmijnrode Bijeneter.
Vogelfotografie Bird in flight Grutto.
Vogelfotografie Bird in flight Kemphaan.
Vogelfotografie Bird in flight Lepelaar.
Vogelfotografie Bird in flight Grote Zilverreiger.
Vogelfotografie Bird in flight Trompetneushoornvogel.
Vogelfotografie Bird in flight Zuidelijke Hoornraaf.
Vogelfotografie Bird in flight Tafeleend.
Vogelfotografie Bird in flight Slobeend.
Vogelfotografie Bird in flight Witoogeend.
Vogelfotografie Bird in flight Wilde eend.
Vogelfotografie Bird in flight Vorkstaartscharrelaar.
Vogelfotografie Bird in flight Rosse Grutto.
Vogelfotografie Bird in flight Tureluur..
Vogelfotografie Bird in flight Sperwer.
Vogelfotografie Bird in flight Roerdomp.
Vogelfotografie Bird in flight Kokmeeuw.
Vogelfotografie Bird in flight Dwergstern.
Vogelfotografie Bird in flight Kluut.
Vogelfotografie Bird in flight Grote Burgemeester.
Vogelfotografie Bird in flight Kwak.
Vogelfotografie Bird in flight Kleine Zilverreiger.
Vogelfotografie Bird in flight Witkruinkievit.
Vogelfotografie Bird in flight Regenwulp.
Vogelfotografie Bird in flight Scholekster.
Vogelfotografie Bird in flight Geelsnavelwouw.
Vogelfotografie Bird in flight Vink.
Vogelfotografie Bird in flight Witgat.
Vogelfotografie Bird in flight Groenpootruiter.
Vogelfotografie Bird in flight Visdief.
Vogelfotografie Bird in flight Zwate Ooievaar.
Vogelfotografie Bird in flight Nijlgans.
Vogelfotografie Bird in flight Blauwe reiger.
Vogelfotografie Bird in flight Purperreiger.
Vogelfotografie Bird in flight Koekoek.
Vogelfotografie Bird in flight Huiszwaluw.
Vogelfotografie Bird in flight Kuifeend.
Vogelfotografie Bird in flight Krakeend.
Vogelfotografie Bird in flight Chileense Flamingo.
Vogelfotografie Bird in flight Purperkuiftoerako.
Vogelfotografie Bird in flight Kleine Plevier.
Vogelfotografie Bird in flight Bonte Strandloper.
Vogelfotografie Bird in flight Heilige Ibis.
Vogelfotografie Bird in flight Smidsplevier.
Vogelfotografie Bird in flight Boerenzwaluw.
Vogelfotografie Bird in flight Wulp.
Vogelfotografie Bird in flight Kievit.
Vogelfotografie Bird in flight Grauwe Gors.
Vogelfotografie Hongarije, Roodpootvalk.
Bird in flight, Kievit
Bird in flight, Kievit
Vogelfotografie, Hongarije,  Zeearend
Vogelfotografie, Hongarije,  Zeearend
Vogelfotografie, Hongarije,  Ekster.
Vogelfotografie, Hongarije,  Ekster.
Vogelfotografie, Hongarije,  Bonte Kraai.
Vogelfotografie, Hongarije,  Bonte Kraai.
Vogelfotografie, Hongarije,  Buizerd.
Bird in flight, Meerkoet
Bird in flight, Nonnetje.
Bird in flight, Aalscholver.

Tot zover.

 

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina.

 

bottom of page