top of page

Mijn favoriete foto's

Klik op foto voor een weergave op 100 % formaat.

Het Admiraal zeilen van de Fuut.
Pinguindans van de futen tijden de balts.
Fuut in balts pose.
Futenbalts vroeg in het voorjaar.
Vogelfotografie Steenuil.
Vogelfotografie Steenuil.
Vogelfotografie Steenuil.
Vogelfotografie Velduil.
Vogelfotografie Velduil.
Vogelfotografie Steenarend.
Vogelfotografie Afrikaanse Visarend.
Vogelfotografie Havikarend.
Vogelfotografie Havikarend.
Vogelfotografie Havikarend.
Dierenfotografie Leeuw.
Dierenfotografie Leeuw.
Dierenfotografie Leeuw.
Vogelfotografie Karmijn Rode Bijeneter.
Vogelfotografie Karmijn Rode Bijeneter.
Vogelfotografie Tureluur.
Vogelfotografie Tureluur.
Vogelfotografie Grutto.
Vogelfotografie Grutto.
Vogelfotografie Grutto.
Vogelfotografie Roodpootvalk.
Vogelfotografie Roodpootvalk.
Vogelfotografie Hop.
Vogelfotografie Hop.
Vogelfotografie Hop.
Vogelfotografie Gele Kwikstaart.
Vogelfotografie Gele Kwikstaart
Vogelfotografie Meerkoet.
Vogelfotografie Meerkoet.
Vogelfotografie Kluut.
Vogelfotografie Kluut.
Vogelfotografie Havik.
Vogelfotografie Havik.
Vogelfotografie Havik.
Vogelfotografie Parelduiker.
Vogelfotografie Grijze Wouw
Vogelfotografie Papegaaiduiker.
Vogelfotografie IJsvogel.
Vogelfotografie Zwarte Stern.
Vogelfotografie Watersnip.
Vogelfotografie Grauwe Kiekendief.
Vogelfotografie Bijeneter.
Steltkluten paringsritueel. Met deze foto heb ik de 1e prijs gewonnen van de fotowedstrijd Roots 2018
Vogelfotografie, Wespendief
Vogelfotografie Krooneend.
Vogelfotografie Velduil.
Vogelfotografie Kanoet.
Vogelfotografie Kemphaan.
bottom of page